Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 3944/QĐ-SYT thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" 
12/11/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 3944 thu hoi giay chung nhan KD duoc.pdf
 
Liên kết website