Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 3911/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Chứng nhận thực hành tốt cơ sở bàn lẻ thuốc - GPP Đợt XXVI năm 2018 
09/11/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 3911 cap GCN dot XXVI.pdf
 
Tin đã đưa
(12/11)
(12/11)
(12/11)
(07/11)
(07/11)
(06/11)
(06/11)
(01/11)
(30/10)
(29/10)

Liên kết website