Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Quyết định 3897/QĐ-BVT công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2019 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận 
13/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3897_QD-BVT 12-11-2019.pdf
 
Liên kết website