Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 387/QĐ-SYT thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
01/02/2019 
 

                   Quyết định 387/QĐ-SYT thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Mời xem chi tiết tại đây:387 thu hoi -DLT Duc Thao _signed.pdf

 
Liên kết website