Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 385/QĐ-SYT V/v thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế 
20/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 385 thanh-lap-HD-to-chuc-danh-gia-CTHD.pdf
 
Tin đã đưa
(18/09)
(17/09)
(13/09)
(12/09)
(12/09)
(31/08)
(27/08)
(27/08)
(21/08)
(19/08)

Liên kết website