Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 3852/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 14 năm 2019 
14/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Q.D 3852 CNDKKD dot 14.pdf
 
Liên kết website