Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 3848/QĐ-SYT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt XXV năm 2018 
06/11/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 3848 cap CCHN dot 25.pdf
 
Liên kết website