Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Quyết định 3804/QĐ-SYT phê duyệt kế hoạch thanh tra các cơ sở hành nghề y, dược, kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hoạt động thẩm mỹ và massage năm 2018 
02/11/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_3804_QD-SYT.pdf
 
Liên kết website