Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Quyết định 37/QĐ-SYT Quyết định thu hồi Số tiếp nhận sản phẩm mỹ phẩm và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 
25/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 37 thu hoi so tiep nhan.pdf
 
Liên kết website