Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 3799/QĐ-SYT điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP 
09/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 3799 dieu chinh GCN.pdf
 
Liên kết website