Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 3777/QĐ-SYT cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt XXIII năm 2018 
07/11/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ-SYT 3777.pdf
 
Liên kết website