Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 3761/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt 13 năm 2019 
07/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 3761 GCN dot 13.pdf
 
Liên kết website