Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 3760/QĐ-SYT Ban hành Quy trình đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế 
12/08/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
Quy trinh dau thau thuoc tap trung tai SYT.pdf
BB-22.7.2020.PDF
 
Liên kết website