Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 3750/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc đợt XXII năm 2018 
30/10/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ-SYT 3750.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website