Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 372/QĐ-SYT Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc QT Bệnh viện Ninh Phước 
13/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 372 QĐ.pdf
PL 372.pdf
 
Liên kết website