Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 3723/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc 
11/08/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
QD CONG KHAI.pdf
PL 3723.PDF
 
Tin đã đưa
(25/09)
(18/09)
(31/08)
(31/08)
(06/08)
(31/07)
(23/07)
(22/07)
(09/07)
(30/06)

Liên kết website