Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 371/QĐ-SYT Đính chính tên trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã cấp tại Quyết định số 216/QĐ-SYT ngày 07/05/2021 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận (CN. Đồng Thị Thường) 
13/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây; SYT 371 QĐ.pdf
 
Liên kết website