Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 3715/QĐSYT phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 3 - Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu lần 2 năm 2019 
03/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 3715 phe duyet HSMT goi 3.pdf
 
Liên kết website