Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 3714/QĐ-SYT phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 1 - Thuốc generic lần 2 năm 2019 
03/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 3714 phe duyet HSMT goi 1 lan 2 2019.pdf
 
Liên kết website