Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 370/QĐ-SYT Phê duyệt kết quả lưa chọn nhà thầu Gói số 4-Gói thầu Vị thuốc cổ truyền năm 2021 
12/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - SYT 370 QĐ.pdf
            - Goi 4 co truyen 2021.xlsx
 
Tin đã đưa
(16/09)
(16/09)
(16/09)
(13/09)
(03/09)
(02/09)
(02/09)
(01/09)
(31/08)
(31/08)

Liên kết website