Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 369/QĐ-SYT Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 03-Gói thầu Vắc xin năm 2021 
13/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - SYT 369 QĐ.pdf
    - Goi 3 vac xin 2021.xlsx
 
Tin đã đưa
(16/09)
(16/09)
(16/09)
(13/09)
(03/09)
(02/09)
(02/09)
(01/09)
(31/08)
(31/08)

Liên kết website