Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 3676/QĐ-SYT điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và GCN thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP 
01/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 3676 dieu chinh GCN.pdf
 
Liên kết website