Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 3655, 3668/QĐ-HĐTT thành lập Ban Chấm thi, Ban coi thi kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính thuộc Sở Y tế 
01/10/2019 
 
 
Tin đã đưa
(21/06)
(21/06)
(17/06)
(16/06)
(13/06)
(12/06)
(10/06)
(07/06)
(04/06)
(01/06)

Liên kết website