Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 3655, 3668/QĐ-HĐTT thành lập Ban Chấm thi, Ban coi thi kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính thuộc Sở Y tế 
01/10/2019 
 
 
Tin đã đưa
(20/01)
(09/01)
(07/01)
(02/01)
(02/01)
(02/01)
(30/12)
(24/12)
(20/12)
(19/12)

Liên kết website