Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 3655, 3668/QĐ-HĐTT thành lập Ban Chấm thi, Ban coi thi kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính thuộc Sở Y tế 
01/10/2019 
 
 
Tin đã đưa
(11/08)
(06/08)
(31/07)
(23/07)
(22/07)
(09/07)
(30/06)
(26/06)
(15/06)
(08/05)

Liên kết website