Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 3664/QĐ-SYT thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc - GPP 
01/10/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây đây: Quyet dinh 3664 thu hoi GCN.pdf
 
Liên kết website