Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 3621/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ đợt 12 năm 2020 
05/08/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
Q.đinh-GCN 2020-DOT 12.pdf
PL 3621.PDF
 
Liên kết website