Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 3556/QĐ-SYT về việc phê duyệt kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2 - thuốc generic mua sắm trực tiếp năm 2018 
15/10/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: - vbdi_3556_QD-SYT.pdf
           - Phu luc kem quyet dinh 3556.xlsx
 
Liên kết website