Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 3517/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc (Gửi lại) 
31/07/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
QD CONG KHAI.pdf
PHU LUC CONG KHAI.pdf
 
Tin đã đưa
(27/01)
(19/01)
(13/01)
(12/01)
(12/01)
(08/01)
(08/01)
(08/01)
(07/01)
(04/01)

Liên kết website