Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Quyết định 3431/QĐ-SYT cử bà Ngô Ngọc Quỳnh Ly đến làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận 
11/09/2019 
 
 
Liên kết website