Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 3305/thu hồi GCN đủ điều kiện KD thuốc và GCN đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP 
03/09/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 3305 thu hoi GCN KD duoc.pdf
 
Liên kết website