Danh mục cấp phép hành nghề y
Danh mục cấp phép hành nghề y
Quyết định 3301, 3302/QĐ-SYT thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữ1a bệnh (ông Nguyễn Chiến) 
03/09/2019 
 

Mời xem nội dung tại đây: - Quyet dinh 3301 thu hoi GPHD KBCB - BS Nguyen Chien.pdf
                                           - Quyet dinh 3302 thu hoi CCHN KBCB.pdf

 
Tin đã đưa
(13/08)
(24/02)
(25/09)
(02/06)
(31/12)
(17/12)
(27/11)
(01/11)
(28/10)
(04/10)

Liên kết website