Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 327/QĐ-SYT Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2021 của Bệnh viện Y dược cổ truyền trực thuộc Sở Y tế 
21/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 327 QĐ.pdf
 
Tin đã đưa
(18/09)
(17/09)
(13/09)
(12/09)
(12/09)
(31/08)
(27/08)
(27/08)
(21/08)
(19/08)

Liên kết website