Danh mục cấp phép hành nghề dược
Danh mục cấp phép hành nghề dược
Quyết định 3242/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đợt 1/2019 
28/08/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 3242 cap GCN du DKSXMP.pdf
 
Tin đã đưa
(13/08)
(14/09)
(02/01)
(25/12)
(18/12)
(16/12)
(11/12)
(10/12)
(29/11)
(29/11)

Liên kết website