Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 315/QĐ-SYT V/v thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Chánh Văn phòng thuộc Sở Y tế 
12/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 315 thanh-lap-HD-danh-gia-CTHD.pdf
 
Tin đã đưa
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(18/11)
(18/11)
(17/11)
(13/11)
(13/11)
(13/11)
(19/10)

Liên kết website