Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
Quyết định 3098/QD-SYT về việc công nhận danh mục thuốc sử dụng tại Phòng khám Đa khoa Trà Sanh năm 2018 
10/09/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: - vbdi_3098_QD-SYT_signed.pdf 
                                            - Phu luc kem theo QD 3098.PDF
 
 
Tin đã đưa

Liên kết website