Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 3008/QĐ-SYT đính chính Điều 1 Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 - thuốc generic năm 2019 
07/08/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 3008 dinh chinh quyet dinh 3000.pdf
 
Liên kết website