Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Công văn 1686/SY của Sở Y tế về sao y Quyết định 299/QĐ-ATTP của Cục An toàn thực phẩm về việc chĩ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP 
25/05/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: cong van 1686 SY .pdf
 
Liên kết website