Quản lý hành nghề y
Quản lý hành nghề y
Quyết định 2992/QĐ-SYT về việc điều chỉnh nội dung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
30/08/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_2992_QD-SYT_signed.pdf
 
Tin đã đưa
(13/05)
(11/05)
(10/05)
(08/05)
(08/05)
(08/05)
(22/04)
(15/04)
(15/04)
(12/04)

Liên kết website