Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 298/QĐ-SYT v/v Đính chính Điều 1 Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1-Thuốc generic lần 2 năm 2020 
02/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 298 dinh chinh goi 1.pdf
 
Tin đã đưa
(18/11)
(17/11)
(02/11)
(01/11)
(26/10)
(21/10)
(19/10)
(17/10)
(06/10)
(06/10)

Liên kết website