Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 2894/QĐ-SYT Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 cho Bệnh viện tỉnh 
26/06/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
QUYET DINH CONG KHAI BENH VIEN TINH.pdf
PHU LUC CONG KHAI.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website