Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 2841/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP đợt 8 năm 2019 
26/07/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 2841 cap GCN du DK KD duoc.pdf
 
Liên kết website