Thi đua - Khen thưởng
Thi đua - Khen thưởng
Quyết định 2785/QĐ-SYT khen thưởng cá nhân có thành tích cấp cứu thành công 2 trường hợp thuyên tắc ối đe dọa tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
22/07/2019 
 
 
Liên kết website