Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 2771/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP đợt 7 năm 2019 
22/07/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 2771 cap GCN du dieu kien KD thuoc.pdf
 
Liên kết website