Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Quyết định 274/QĐ-TTYT của Trung tâm Y tế Ninh Hải về việc phê duyệt bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm cả chi phí tiền lương theo TTLT 37/2015/TTLT/BYT/BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính 
20/11/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây:  274-QDD-TTYT.pdf
Danh-mục gái dịch vụ kỹ-thuật.xlsx   
 
Liên kết website