Thông tin dược
Thông tin dược
Quyết định 2707/QĐ-SYT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP đợt VI năm 2019 
16/07/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 2707 cap GNC du KD kinh doanh duoc.pdf
 
Liên kết website