Thi đua - Khen thưởng
Thi đua - Khen thưởng
Quyết định 2356/QĐ-SYT khen thưởng doanh nghiệp có nhiều đóng góp từ thiện trong công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y dược cổ truyền năm 2019 
27/06/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 2356 khen thuong doan nghiep.pdf
 
Liên kết website