Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Văn bản chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Quyết định 234/QĐ-SYT ban hành quy chế tiếp công dân tại Sở Y tế 
21/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 234 ban hanh Quy che tiep cong dan 2020.pdf
 
Liên kết website