Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 2255/QĐ-SYT về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc 
08/05/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 2255 cong bo cong khai kinh phi.pdf 
 
Tin đã đưa
(25/09)
(18/09)
(31/08)
(31/08)
(11/08)
(06/08)
(31/07)
(23/07)
(22/07)
(09/07)

Liên kết website