Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 2255/QĐ-SYT về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc 
08/05/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 2255 cong bo cong khai kinh phi.pdf 
 
Tin đã đưa
(30/06)
(26/06)
(15/06)
(22/04)
(20/04)
(18/04)
(16/04)
(15/04)
(10/04)
(06/04)

Liên kết website