Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 2136/QĐ-SYT công bố công khai điều chỉnh giao dự toán chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế do Liên minh châu Âu viện trợ cho Văn phòng Sở Y tế 
13/06/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 2136 cong khai dieu chinh du toan.pdf
 
Liên kết website