Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 2044, 2045, 2046, 2047/QĐ-SYT thành lập Ban ra đề thi, Ban coi thi, Ban phách và Ban chấm thi thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y và Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn 
12/06/2019 
 
 
Tin đã đưa
(08/05)
(22/04)
(20/04)
(18/04)
(16/04)
(15/04)
(10/04)
(06/04)
(23/03)
(20/03)

Liên kết website