Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 201/QĐ-SYT Quyết định V/v thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bác Ái trực thuộc Sở Y tế 
25/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 201 BA.pdf
 
Tin đã đưa
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(18/11)
(18/11)
(17/11)
(13/11)
(13/11)
(13/11)
(19/10)

Liên kết website